BIOGRAPHY

Guy Vandenbranden is an Belgian artist (°1926 in Elsene) who works in the discipline of visual arts with the use of drawing, graphics / edition, mixed media and painting.

Bio In Dutch
In de jaren vijftig - zestig van de voorbije eeuw is een tweede generatie constructivisten tot volle ontplooiing gekomen. Onder hen nam Guy Vandenbranden een centrale plaats in. Geboren te Brussel in 1926 hield hij er zijn eerste tentoonstelling in 1950 in de geruchtmakende galerie St-Laurent. In 1952 koos hij resoluut voor de abstractie en nog in de jaren vijftig was hij lid of medeoprichter van de kunstgroepen Art Abstrait, Formes en Art Construit. Saman met geestesgenoten als een Jo Delahaut verdedigde hij het klassieke beeld van het constructivistische vlak.

In 1952 exposeerde Guy Vandenbranden voor het eerst te Antwerpen. De Scheldestad was vanaf dan onlosmakelijk aan zijn carrière gebonden. Antwerpen was vanaf eind jaren vijftig trouwens een levendig en internationaal centrum voor plastische kunsten. De beeldende kunstenaars Guy Vanden branden, Mark Verstockt en Dan Van Severen vormden in die periode samen met de schrijvers Hugues C. Pernath en Ivo MIchiels een homogene groep, die zich in e jaren zestig ook veel in Nederland manifesteerde.